Welcome Pizza Happy Hạ Long

Pizza Happy là tên món ăn Pizza trong thực đơn của Bar Eden (Giếng Đồn - Hạ Long, từ năm 2007 đến năm 2017). Sau nhiều năm làm, chúng tôi có bí quyết riêng trong việc chế biến và làm nên những chiếc bánh Pizza ngon. Để đặt bánh Pizza ngon hãy gọi Hotline: 0976.599.228

Pizza

Size S: 80.000 đ

Size M: 100.000 đ

Size L: 120.000 đ

Size XL: 150.000 đ

Size XXL: 200.000 đ

Size S: 110.000 đ

Size M: 130.000 đ

Size L: 150.000 đ

Size XL: 180.000 đ

Size XXL: 240.000 đ

Size S: 80.000 đ

Size M: 100.000 đ

Size L: 120.000 đ

Size XL: 150.000 đ

Size XXL: 200.000 đ

Size S: 80.000 đ

Size M: 100.000 đ

Size L: 120.000 đ

Size XL: 150.000 đ

Size XXL: 200.000 đ

Size S: 110.000 đ

Size M: 130.000 đ

Size L: 150.000 đ

Size XL: 180.000 đ

Size XXL: 240.000 đ

Size S: 80.000 đ

Size M: 100.000 đ

Size L: 120.000 đ

Size XL: 150.000 đ

Size XXL: 200.000 đ

Size S: 80.000 đ

Size M: 100.000 đ

Size L: 120.000 đ

Size XL: 150.000 đ

Size XXL: 200.000 đ